Genom att ständigt vara uppdaterade på den senaste forskningen, samt frekvent genomföra kompetensutveckling, kan vi leverera nya kreativa lösningar på både små och stora projekt. Vi delar gärna med oss av våra kunskaper i olika artiklar i branschtidningar eller i form av föreläsningar på olika lärosäten. Nedan finner ni en förkortad version av ett antal artiklar med länkar till originalartiklarna. Har du ett spännande ämne för en artikel eller vill du kanske prata mer om ett av ämnena nedan? Hör av dig så pratar vi mer!

KONTAKTA OSS

Som projektör vill jag självklart ha stor tro till att det jobb jag gör är viktigt, Att sättet jag angriper mitt arbete på spelar stor roll för vilken nivå på br...

Läs mer..

Det rör på sig i Sverige. På samma sätt som i många andra länder vaknar vi allt mer inför faktumet att det krävs en förändring. En massiv förändring som vi ä...

Läs mer..

Under det senaste decenniet har vi sett en övergång till ett mer dynamiskt regelverk med regelbundna justeringar och revideringar. Detta i kombination med en ökande in...

Läs mer..

Riskerna under det tidiga byggskedet och grundläggningsfasen är många. Utsatthet för väder och vind, tunga maskiner och lyft är några. Just brandskyddet på arbets...

Läs mer..

Bränder i fasad- och ytterväggsystem har de senare åren blivit alltmer aktuella. Detta är heller inte så märkligt när man ser de gripande bilderna från bränder s...

Läs mer..

Ventilationsbrandskydd är och har alltid varit en aktuell fråga när det gäller brandskydd i byggnader. Konsekvenserna av de håltagningar och system som krävs för v...

Läs mer..

TIDIGARE WEBINAR

Brandrisker i nya energisystem 
Trygghet & Säkerhet (inkl brand) i dina fastigheter
Brandskydd i fasadsystem