BRANDTEKNISKA ÅTGÄRDER

Som en framtida naturlig del av byggnaden

Vi utformar kompletta brandskyddslösningar redan i projekteringsstadiet för alla typer av projekt, tex offentliga och publika lokaler, industrianläggningar, lager, vårdanläggningar och överglasade gårdar. Vi arbetar med brandskyddsprojekteringar både i nya och gamla byggnader.

Vi strävar efter att vara med i projekteringen redan i ett tidigt skede. Detta för att de brandtekniska åtgärderna skall arbetas in i projektet och fungera som en naturlig del av byggnaden i det fortsatta användandet. Vi kan vara med i alla skeden, från förprojektering till att utföra slutbesiktning och utfärda slutintyg för byggnaden.

Är du nyfiken på att veta mer om vad vi kan vara behjälpliga med inom brandskydd kan du läsa mer om de olika områdena här nedan.

Orkar du inte läsa mer? Tveka då inte att höra av dig till oss, så svarar vi på alla dina frågor!

Brandskyddsprojektering
BRANDSKYDDSPROJEKTERING
Brandfarliga och explosiva ämnen
BRANDFARLIGA & EXPLOSIVA ÄMNEN
Dimensionering av konstruktion
KONSTRUKTIONSBRANDSKYDD
Simulering av brandförlopp
SIMULERING AV BRANDFÖRLOPP
Systematiskt brandskyddsarbete
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE
Utrymningsdimensionering
UTRYMNINGSDIMENSIONERING
Ventilationsbrandskydd
VENTILATIONSBRANDSKYDD
Building information modelling
BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)
Brandskyddsprojektering
BRANDSKYDDS-PROJEKTERING
Brandfarliga och explosiva ämnen
BRANDFARLIGA & EXPLOSIVA ÄMNEN
Dimensionering av konstruktion
KONSTRUKTIONS-BRANDSKYDD
Simulering av brandförlopp
SIMULERING AV BRANDFÖRLOPP
Systematiskt brandskyddsarbete
SYSTEMATISKT BRANDSKYDDS-ARBETE
Utrymningsdimensionering
UTRYMNINGS-DIMENSIONERING
Ventilationsbrandskydd
VENTILATIONS-BRANDSKYDD
Building information modelling
BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM)