LÖSNINGAR FÖR SPJÄLKNINGSPROBLEMATIK I BETONGKONSTRUKTIONER

Vi utformar kompletta brandskyddslösningar för nya och befintliga tunnlar;

  • simulering av brandförlopp med CFD.
  • utrymningsdimensionering av tunnlar.
  • riskanalyser.
  • dimensionering av bärande och avskiljande konstruktion med beaktande av spjälkningsproblematiken.

Den standardbrand som används för byggnader speglar på ett dåligt sätt hur brandförlopp ser ut vid tunnelbränder. Framförallt skiljer uppvärmningshastigheten avsevärt jämfört med mer realistiska tunnelbränder eller standardkurvor speciellt anpassade för tunnlar.

Helt allmänt beror spjälkningsbenägenheten hos betong i hög grad på hur höga ångtryck som bildas vid uppvärmningen och ökar i närvaro av tryckpåkänning från yttre last. Högre fuktkvot för betong i utomhusmiljö i kombination med den högre uppvärmningshastigheten medför att spjälkningsproblematiken alltid måste beaktas vid dimensionering av tunnlar.

Dimensionerande åtgärder styrs av spjälkningssannolikhet för betong i kombination med konsekvens av kollaps. Med spjutspetskompetens kan FSD ta fram optimerade lösningar för spjälkningsproblematiken för betongkonstruktioner i tunnlar.

Låter det avancerat? Kontakta oss, så förklarar vi mer och svarar på dina frågor!