VI BIDRAR TILL ETT SÄKRARE SAMHÄLLE

Med nytänkande, erfarenhet och engagemang levererar vi hållbara och trygga lösningar

Vi är ett konsulterande företag inom brandskydd, riskhantering, krishantering och tunnelsäkerhet, både i Sverige och i Europa. Vårt främsta fokus är att utforma säkerheten i samhället så att liv, egendom och miljö skyddas på ett kvalificerat sätt.

Vår breda kompetens och erfarenhet ger oss goda förutsättningar för att effektivisera befintliga arbetssätt och hitta nya kostnadseffektiva lösningar. Genom att ständigt tillämpa nya forskningsresultat och ny teknik tillgodoser vi våra kunders behov på bästa sätt. Vi erbjuder även tjänster inom resiliens vilket innebär stöd åt verksamheter i det dagliga arbetet där affärskritiska processer studeras med ett risk- och sårbarhetstänk.

Arbetar du som fastighetsägare eller byggherre, med entreprenad eller inom industri? Vi har kompetens inom alla områden. Tveka inte att ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

BYGGHERRE
ENTREPRENÖR
FASTIGHETSÄGARE
Industri
INDUSTRI
BYGGHERRE
ENTREPRENÖR
FASTIGHETSÄGARE
Industri
INDUSTRI
'