• Start6 Utan rtal

 • Start3
 • JW CB bok

 • Vår erfarenhet - din trygghet

  Med över 40 år har vi längst erfarenhet i branschen

 • Brand - Risk - Kris - Tunnel

  FSD är företaget som kan hjälpa dig i många avseenden

 • Analytisk dimensionering - Konstruktionsbrandskydd

  Vi hjälper dig att ta fram dina lösningar

FSD - bred kompetens och gedigen erfarenhet

FSD är ett utpräglat konsulterande företag med kompetenser inom brandskydd, riskhantering, krishantering och tunnelsäkerhet. Vi arbetar med att utforma säkerheten
i samhället så att liv, egendom och miljö skyddas på ett kvalificerat sätt.

Vår breda kompetens och erfarenhet ger oss goda förutsättningar för att effektivisera
befintliga arbetssätt och hitta nya kostnadseffektiva lösningar. Genom att ständigt
tillämpa nya forskningsresultat tillgodoser vi våra kunders behov på bästa sätt.

 

box-brandskydd bw
box-brandskydd

Brandskydd

FSD arbetar med brandskydd både i nya och befintliga byggnader. Läs mer.

box-Riskanalys bw
box-Riskanalys

Riskanalys

FSD har gedigen erfarenhet av riskanalys inom såväl offentlig som privat verksamhet. Läs mer.

box-resilience
box-krishantering

Resilience

FSD arbetar med att stödja våra kunder inom såväl offentlig som privat verksamhet att bli resilienta och att nå sina mål. Läs mer.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor