BRANDSKYDD & FASADER

Bränder i fasad- och ytterväggsystem har de senare åren blivit alltmer aktuella. Detta är heller inte så märkligt när man ser de gripande bilderna från bränder som den i Grenfell Tower i London i somras eller filmer från våldsamma brandförlopp i brännbar isolering i byggskedet både från Sverige och utomlands. Ytterväggen i byggnad är ju ur en grundtanke upprättad för att i alla andra byggnadstekniska aspekter skydda de som befinner sig i byggnaden och byggnaden i sig, men det har blivit uppenbart att om utformningen inte beaktas kan konsekvensen vid just en brand bli helt motsatt. Den tanke som dröjer kvar längst i efterhand är reflektionen över vår egen situation här i Sverige. Har vi ett väntande Grenfell Tower någonstans i våra storstäder? Eller är våra byggregler tillräckligt tydliga och omfattande för att säkerställa att så inte är fallet? Och kan man i sådana fall lita på att utförandet också blivit korrekt när byggskedet är över och byggnaden ska tas i bruk?

Författare:

Mattias Arnqvist , FSD Göteborg AB

Joel Wikström Brandingenjör, FSD Göteborg AB