VENTILATIONSTEKNISKT BRANDSKYDD I PRAKTIKEN

Ventilationsbrandskydd är och har alltid varit en aktuell fråga när det gäller brandskydd i byggnader. Konsekvenserna av de håltagningar och system som krävs för ventilation har historiskt sett visat sig vara avgörande vid brandspridning och dödsfall i händelse av brand. Trots detta har förmågan att lösa de risker och problem som finns inte visat sig vara tillräcklig under det senaste århundradet, och mycket tyder på att detta går att hävda även idag. Bristerna ligger dock inte längre i lösningarna i sig, utan som med så mycket annat i vår bransch är problemet ansvar och kompetens i projektering och utförande. Är den frihet vi åtnjuter idag med en uppsjö av alternativa systemval och möjligheter inom ventilationsbrandskydd en stor möjlighet, eller själva roten till mycket av problemen?

Författare:

Mattias Arnqvist, FSD Göteborg AB.

'