UNDVIK OTREVLIGA ÖVERRASKNINGAR

Det är nästintill omöjligt att bedriva en verksamhet utan risker. Ett bra sätt för att undvika otrevliga överraskningar är att identifiera risker och göra medvetna avvägningar och bedömningar av vilka risker vi accepterar. Vi hjälper dig med underlag för en god riskhantering i både stora och små projekt.

En viktig del av riskhanteringsprocessen är riskanalysen. Det är en metodik som kan användas inom många olika områden. Genom att kombinera kompetenser inom brandskydd, riskhantering och miljö kan vi erbjuda en helhetssyn på miljö-, hälso- och säkerhetsrisker.

Våra konsulter inom riskhantering har en gedigen kompetens med bakgrund i såväl statlig, regional, kommunal som privat verksamhet. Vi kan erbjuda dig som kund stöd inom alla delar av arbetet.

Hör av dig så berättar vi mer!

RISKHANTERING VID FYSISK PLANERING
Riskanalys för verksamheter
RISKANALYS FÖR VERKSAMHETER