BRANDSKYDD UNDER TIDIGT BYGGSKEDE OCH GRUNDANLÄGGNINGSARBETEN

Riskerna under det tidiga byggskedet och grundläggningsfasen är många. Utsatthet för väder och vind, tunga maskiner och lyft är några. Just brandskyddet på arbetsplatsen är kanske inte högst upp på säkerhetsprioriteringen. Ändå finns det en del uppenbara brandrisker runt hörnet och det finns all anledning att vara vaksam på dessa! Läs nedan varför ska brandskyddsfrågorna tas med från första spadtaget och genom hela projektet!

En brandskada under ett byggprojekt kan få flera oönskade konsekvenser där ekonomiska värden går till spillo och färdigställandeplaner blir försenade. I värsta fall kan även människors liv och hälsa stå på spel. Det kan vara enkelt att tro att brandskyddsproblemen uppstår först när projektet ser ut och uppfattas som en byggnad med tät fasad och tak. Erfarenheterna visar dock att riskerna uppstår i mycket tidigare skeden än så. För att belysa de brandrisker som finns tar jag några exempel som jag själv stött på under min yrkesbana som brandingenjör både som insatsledare på räddningstjänsten samt brandkonsult och rådgivare åt entreprenörer och byggherrar.

Författare:

Pär Hansson FSD Göteborg AB

'