RISKANALYS FÖR VERKSAMHETER

LOKALISERA & VÄRDERA RISKER I VERKSAMHETEN

Riskanalysen är ett användbart underlag till olika typer av beslut. Vår målsättning med riskanalys är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt lokalisera och värdera de risker som finns i din verksamhet. Våra riskanalyser kan exempelvis användas för att ge en bedömning av säkerhetsnivån på objektet samt ge åtgärdsförslag över hur risker kan minimeras eller elimineras på ett bra sätt.

Beroende på de önskemål och krav som finns kan riskanalysen göras olika omfattande. Kvalitativa bedömningar kan göras utifrån expertbedömningar och ge en översiktlig bild av riskerna. En kvantitativ riskanalys baseras däremot på statistik och resulterar i detaljerade mått på sannolikhet för att olika händelser ska uppstå samt vilka konsekvenser de kan leda till. Vi genomför bl.a. grovanalyser, what-if-analyser och kvantitativa analyser av komplexa objekt. Vi arbetar i nära kontakt med dig som kund för att på bästa möjliga sätt möta ditt företags behov. Hör av dig, så pratar vi mer!

RISKHANTERING VID FYSISK PLANERING
Riskanalys för verksamheter
RISKANALYS FÖR VERKSAMHETER
'