INDUSTRI

RISK- & SÅRBARHETSANALYSER

En genomtänkt hantering av verksamhetens risker bygger mervärde för din organisation, men även för kunder, leverantörer och andra intressenter.

Vi kan hjälpa dig med riskhantering som kan säkerställa att verksamheten når sina mål och planer genom att tex;

  • vara en integrerad del i organisationens processer.
  • utgöra ett verktyg när det gäller att utveckla nya verksamheter eller affärsmöjligheter och att hantera osäkerheter i befintlig verksamhet på ett systematiskt och konsekvent sätt.
  • förbättra beslutsfattande, planering och prioritering genom att skapa insikt rörande förutsättningar, hot, möjligheter och känslighet i verksamhet och projekt.
  • bidra till att identifiera och minska risknivån i flöden före och efter kärnverksamheten.
  • säkerställa effektiv användning av kapital och resurser.
  • utveckla och stödja personer och organisationens kunskapsbas.
  • skydda och förstärka verksamhetens varumärke.

Har du frågor avseende brandfarlig vara i tillståndspliktig mängd och klassningsplaner, så kan vi hjälpa dig. Frågor rörande räddningstjänstens insatsmöjligheter, upprättande av nödlägesinstruktioner vid tillbud, rådgivning vid nya planerade maskinlinjer redan i skisstadiet – är också frågor vi kan vara behjälpliga med, samt värderingar av kostnad vs. nytta.

Vi utför risk- och sårbarhetsanalyser där vi identifierar hot och konsekvenser, utifrån det rekommenderar vi sen säkerhetshöjande åtgärder. Vår personal har hög kompetens och erfarenhet inom ovan redovisade områden så att du som arbetar inom industri får en komplett rådgivare avseende både brand- och olycksriskhantering.

Läs gärna mer bland våra tjänster.

Tveka inte att höra av dig så berättar vi mer!

BYGGHERRE
ENTREPRENÖR
FASTIGHETSÄGARE
Industri
INDUSTRI
BYGGHERRE
ENTREPRENÖR
FASTIGHETSÄGARE
Industri
INDUSTRI