Vi arbetar för att vara en engagerad samhällsmedborgare på olika sätt. Våra insatser fokuseras främst till de geografiska områden där vi verkar genom en rad olika insatser.

Vi eftersträvar framför allt att;

  • stödja utsatta grupper eller de som står utanför samhället.
  • bidra till ungdomsverksamhet, trygghet och säkerhet.
  • bidra till en positiv utveckling av samhället.
  • stödja forskning och utveckling för långsiktig hållbarhet.
  • vara ett ledande kunskapsföretag där det är roligt att gå till jobbet.

Vi arbetar utefter några av EUs Globala mål, här nedan kan ni läsa mer om respektive område som vi valt att fokusera lite extra på;

Klicka på bilderna nedan för mer information.

God hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla
Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor
Hållbara städer och samhällen
Genomförande och globalt partnerskap