Utrymningsdimensionering

Utrymningsdimensionering

Utrymningsdimensionering krävs i komplicerade byggnader där handbokslösningar inte fungerar. Detta kan vara byggnader med fler än 16 våningsplan, byggnader med vissa typer av samlingslokaler, vårdanläggningar, samt komplexa byggnader under mark. Anledningen till att dimensionera dessa typer av lokaler analytisk är flera. 

Dels är det ett krav enligt BBR och dels är den förenklade dimensioneringen inte anpassad för denna typ av lokaler. Dessutom blir den brandtekniska lösningen vid förenklad dimensionering av vissa typer av lokaler både krånglig och dyr. 

Ett annat skäl att använda utrymningsdimensionering är då byggherren vill utforma sin byggnad så att den förenklade dimensioneringen inte passar in. Detta kan exempelvis vara byggnader med höga atrier, stora öppna samlingslokaler, stora industrihallar etc. 

Slutligen kan även utrymningsdimensioneringen i vissa fall användas för att optimera brandskyddet. Istället för att felaktigt använda schablonvärden för exempelvis brandgasventilation kan denna dimensioneras och på så sätt endast sätta in de resurser som verkligen behövs för att trygga utrymningen. 

Vid större komplexa lokaler krävs en CFD analys för att studera brandförloppet och en datormodell för utrymningen. Erfarenheten visar att vid stora lokaler är det totalekonomiskt bättre att utföra en utrymningsanalys samtidigt som lokalerna kan utformas betydligt friare. Vid mindre lokaler kan förenklade beräkningsmetoder användas vilket gör att tidsåtgången blir mindre. 

Det är viktigt att FSD kommer in i ett tidigt skede av projekteringen för att få en helhetslösning för brandskyddet i byggnaden. 

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor