Tunnelsäkerhet

Tunnelsäkerhet

 FSD utformar kompletta brandskyddslösningar för nya och befintliga tunnlar:

  • simulering av brandförlopp
  • dimensionering av utrymning
  • riskanalys
  • bärande och avskiljande konstruktion


Spjälkningsproblematiken för betongkonstruktioner i tunnlar
Standardbrand för byggnader speglar dåligt verkligt förlopp för en tunnelbrand. Framför allt skiljer uppvärmningshastigheten avsevärt jämfört med mer realistiska tunnelbränder eller standardkurvor speciellt anpassade för tunnlar.

Helt allmänt beror spjälkningsbenägenheten hos betong i hög grad på hur höga ångtryck som bildas vid uppvärmningen och ökar i närvaro av tryckpåkänning från yttre last.
Högre fuktkvot för betong i utomhusmiljö i kombination med den högre uppvärmningshastigheten medför att spjälkningsproblematiken alltid måste beaktas vid dimensionering av tunnlar.

Dimensionerande åtgärder styrs av spjälkningssannolikhet för betong i kombination med konsekvens av kollaps. Med spjutspetskompetens kan FSD ta fram optimerade lösningar för spjälkningsproblematiken för betongkonstruktioner i tunnlar.

 

Kontaktperson

Sebastian Jeansson
Epost: sebastian.jeansson@fsd.se

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor