Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet

Trygghets- och säkerhetsarbete syftar till att medvetandegöra hur just din verksamhet eller ditt projekt kan arbeta för en tryggare och säkrare vardag i syfte att stärka er organisation och nå era mål. FSD Resilience arbetar utifrån uppfattningen att trygghet och säkerhet utgår från människors värderingar, attityder och beteenden där mervärde skapas såväl genom organisatoriska som tekniska lösningar. 
 
FSD Resilience erbjuder ett system som bygger på:
  • Genomgripande analys tillsammans med er i syfte att kartlägga säkerhetsutmaningar, där bland annat skalskydd, inpassering, flöden samt inom- och utomhusmiljö undersöks ur ett säkerhetsperspektiv
  • Genomlysning av er organisation i form av inventering av hot mot personal och företagsledning samt hot mot företagets informationstillgångar, byggnader och utrustning 
  • Höjd egenförmåga  för trygghet säkerställs där vi börjar med att medvetandegöra bakomliggande orsaker och problemnivåer genom utbildning av ledning och personal
  • System för uppföljning av trygghet och säkerhet, kopplat till organisationens ordinarie verksamhetsuppföljning
  • Utbildning i krishantering samt praktiskt stöd vid kriser ingår i en skräddarsydd lösning för just ditt företag och dina behov
  • Fördjupning inom byggnadsteknisk trygghet och säkerhet i samband med ny- och ombyggnation
 
FSD Resilience erbjuder en förstudie där vi översiktligt går igenom och dokumenterar en nulägesbild samt rekommenderar åtgärder som bör vidtas i syfte att höja säkerheten och öka tryggheten. Presentationen skräddarsys för att utifrån era behov och önskemål för att skapa överblick avseende trygghets- och säkerhetsläget.
 
Låt oss hjälpa dig med detta!  
Tommy4c web bl 002
 
 
För mer information kontakta Affärsområdeschef Tommy Wågsäter, 
070-514 02 21 

 

 
   
 

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor