Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete

Sedan 1 januari, 2004 gäller en ny lagstiftning, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Lagen har ersatt Räddningstjänstlagen och förändrat arbetet med brandskydd av fastigheter. Räddningstjänstens brandinspektörer tar nu ett kliv tillbaka, och lägger ansvaret för kontroll hos de som har möjlighet att förändra.

Fastighetsägaren får i och med den nya lagen det fulla ansvaret för att dokumentera brandskyddet i sina egna fastigheter. Delar av dokumentet skall dock tas fram av nyttjanderättshavare och levereras till fastighetsägare så de kan fullgöra sin skyldighet att redovisa brandskyddet för räddningstjänsten.

FSD utformar tillsammans med fastighetsägaren ett komplett system som är enkelt att arbeta med.

FSD har även utvecklat arbetet med SBA och skapat ett digitalt användarvänligt program, Sybra.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor