Simulering av brandförlopp

Simulering av brandförlopp

En metod att simulera brandförlopp är CFD (Computational Fluid Dynamics). Denna metod gör det möjligt att analysera ett brandförlopp mer detaljerat för att ta fram flexiblare brandtekniska lösningar. 

Exempel på lämpliga användningsområden för CFD:

  • Då arkitekt/beställare vill ha öppnare planlösning än vad som föreskrivs i BBR
  • Då brandgasspridning studeras i komplexa byggnader
  • Vid optimering av brandgasventilation
  • Alternativ utformning av utrymningssituationen
  • Lämpar sig särskilt för stora byggnader med hög takhöjd

Med hjälp av sofistikerade modeller kan brandskyddet uppfylla samtliga samhällskrav samtidigt som lösningen blir mer flexibel och i vissa fall även betydligt billigare. 

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor