Riskanalys för verksamheter

Riskanalys för verksamheter

Riskanalysen är ett mycket användbart underlag till olika typer av beslut. FSD:s målsättning med riskanalys är att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt lokalisera och värdera de risker som finns i en verksamhet. Våra riskanalyser kan exempelvis användas för att ge en bedömning av säkerhetsnivån på objektet samt ett åtgärdsförslag till hur stora eller speciella risker kan minimeras eller elimineras på ett bra sätt.

Beroende på de önskemål och krav som finns kan riskanalysen göras olika omfattande. Kvalitativa bedömningar kan göras utifrån expertbedömningar och ge en översiktlig bild av riskerna. En kvantitativ riskanalys däremot baseras på statistik och resulterar i detaljerade mått på sannolikhet för att olika händelser ska uppstå samt vilka konsekvenser som de kan leda till. Vi arbetar med bl.a. grovanalyser, what-if-analyser och kvantitativa analyser av komplexa objekt. FSD arbetar i nära kontakt med sina kunder för att på bästa möjliga sätt möta deras behov.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor