Risk- och Sårbarhetsanalys

Risk- och Sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalysen är ett verktyg för att skapa trygghet och förbättra beredskapen för risker verksamheten står inför. En av de viktigaste poängerna med analysen är att de personer som deltar blir medvetna om riskbilden - detta förbättrar drastiskt förutsättningarna för ett säkert arbete i vardagen. Vid analysen kan alla typer av krishändelser hanteras, allt från t.ex. stormen Gudrun till ett företags förlust av en anställd eller sin största underleverantör. Det viktigaste är att scenarierna väljs utifrån den specifika verksamheten.

FSD arbetar med olika verktyg för risk- och sårbarhetsanalys, såsom ROSA, MVA och IBERO, för att på ett systematiskt sätt gå igenom verksamhetens risker. Vi utgår från verksamhetens behov, förutsättningar och krav och väljer tillsammans med er det mest passande verktyget. Alla metoderna uppfyller kraven som ställs i de lagar som styr risk- och sårbarhetsanalys i kommuner, landsting och övriga statliga myndigheter.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor