Riskanalys

Riskanalys

Det är nästintill omöjligt att bedriva en verksamhet utan risker. Men ett bra sätt för att undvika otrevliga överraskningar är att identifiera risker och göra medvetna avvägningar och bedömningar av vilka vi accepterar. Vi på FSD hjälper våra kunder med underlag för en god riskhantering i stort och smått.

En viktig del av riskhanteringsprocessen är riskanalysen, ett mycket bra underlag för olika typer av beslut. Riskanalys är en metodik som kan användas inom många olika områden. FSD kan genom att kombinera kompetenser inom brandskydd, riskhantering och miljö erbjuda en helhetssyn på miljö-, hälso- och säkerhetsrisker.

FSD:s konsulter inom krishanteringsområdet har en gedigen kompetens med bakgrund i såväl statlig och kommunal som privat verksamhet. Vi kan erbjuda våra kunder stöd inom alla delar av arbetet.

 

 

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor