Resiliens

Resiliens

I en alltmer oförutsägbar och komplex omvärld genomgår Risk- och krishanteringsområdet inom företag och organisationer en tydlig utveckling just nu. Vi rör oss från att enbart inventera, kvantifiera och hantera problem och risker i verksamheten, till att alltmer fokusera på att i denna process se affärsmöjligheter och inte minst möjligheten att hantera kriser på ett sätt så att man lär sig och blir bättre. Vid större kriser kan man till och med vinna marknadsandelar genom att hantera krisen bättre än sina konkurrenter.

FSD:s erbjudande bygger på att vi, genom att länka samman riskhantering med krishantering och kontinuitetsplanering hjälper våra kunder att bli resilienta och säkerställa att man når sina mål oavsett omständigheter.

Vad är då resiliens?

Enkelt uttryckt är resiliens ett mått på ett företags eller organisations förmåga att återta sin produktion eller service till sina kunder efter att ha utsatts för någon form av allvarliga problem – oavsett vad.

"the quality of being able to return quickly to a previous good condition after problems"
(Definition of "resilience" from the Cambridge Business English Dictionary)

Kontakta oss och låt oss starta ett resonemang hur vi kan hjälpa Dig att nå Dina mål!

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor