Integritetspolicy - FSD

Integritetspolicy - FSD

Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter FSD samlar in och för vilka ändamål personuppgifterna behandlas. Vi vill visa att vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och ge dig information om dina rättigheter i samband med behandlingen av dessa.

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person. Det kan vara t.ex. namn, adress, personnummer, telefon- och mobilnummer, gatuadress, e-postadress, foton, ljudinspelningar.

Vems personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in dina personuppgifter om du är vår kund eller för att vi har ett annat affärsrelaterat samarbete.

Varför samlar vi in dina personuppgifter? (Ändamålet)
För att kunna fullgöra ett avtal, t.ex. med kund och leverantör.
För att administrera uppdrag.
För att hålla ett kundregister.
Vid rekrytering.
För att uppfylla skyldigheter enligt lagar och förordningar.

Hur länge sparar vi din information?
FSD sparar dina personuppgifter under den tid som avtal löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet. Därefter sparas sådan information som vi enligt lag är skyldiga att spara.

Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi använder IT-system som uppfyller de principer som följer av EU:s Dataskyddsförordning. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (t.ex. olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra ändamål har tillgång till dem.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt till:
• Att få tillgång till dina personuppgifter. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig.
• Rättelse av dina personuppgifter.
• Att i vissa fall få dina uppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”).
• Att i vissa fall begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
• Att i vissa fall få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
• Att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

Kontakt
Om du har frågor när det gäller denna information eller FSD:s behandling av dina personuppgifter skickar du ett mejl till sofie.larsson@fsd.se.

Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid här på FSD:S hemsida.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor