Forskningsprojekt i EU

Forskningsprojekt i EU

FSD bedriver forsknings och utvecklingsarbete i följande projekt grundade av Europeiska unionen under programmet“Konkurrenskraftig och uthållig tillväxt” (1998-2002):

UpTun
Upgrading of Existing Tunnels 

Ett av de största EU-projekten någonsin (12 M Euro) med 42 partners startade den 1 september 2002. Projektet är ett forskningsprojekt och står för uppgradering av säkerheten av befintliga tunnlar i Europa.

FSD har den fjärde största budgeten och spelar en central roll som "Scientific leader" över hela projektet där TNO från Delft och ENEA från Rom bl a ansvarar för samordning och administration. FSD har ansvaret för ett av det viktigaste av de sju delprojekten, nämligen WP 5 som går ut på att sammanföra samtliga moment i UPTUN, att identifiera säkerhetsaspekter, sätta kriterier och säkerhetsnivåer för övergripande utvärdering för uppgradering. FSD ansvarar för utvecklingen av det generella utvärderingssystemet UPGRADE och för interaktion med ett intelligent system, INTELLITUN, som utvecklas parallellt av CPADOR från Italien.

Datorverktyget är baserat på bl a constraint programming för nedskalning, och omfattar samtliga moment i utvärdering av åtgärder för uppgradering av befintliga tunnlar (CFD, utrymningsmodellering, riskananalys etc.). Även den ekonomiska effekten skall värderas.

FSD är dessutom Task leader för tunnelkonstruktionens beteende. Ett uppdrag som behandlar termiska barriärer samt spjälkning av betongkonstruktioner i tunnlar.

SafeT
Safety in Tunnels Thematic Network on development of European Guidelines for upgrading tunnel safety

Projektet är en fortsättning på UPTUN och omfattar ”Guidelines for upgrading tunnel safety” och ”Technical-, management- operations”.

I projektet finns 22 partners med en budget på ca 2,2 M Euro

Hiper
Increased infrastructure reliability by developing a low cost and high performance stainless steel bar

Ökad tillförlitlighet i infrastrukturen genom utveckling av ett rostfritt stål till låg kostnad och hög prestanda.

FSD har uppdraget att kartlägga de brandtekniska egenskaperna hos rostfritt stål genom brandförsök och datorsimuleringar samt implementera dessa i Eurocode 2. Projektet startade 2001-02-01. Projektkostnad 3.5 milj Euro med 11 partners. 

FIT
European Thematic Network – Fires in Tunnels

I detta EU-projekt som startade i maj 2001 deltager 33 partners med en budget på ca 1,5 M Euro. Ingen forskning bedrives utan endast en insamling av data angående befintliga tunnlar i Europa som skall användas i UPTUN och DART-projektet. Projektet har en hemsida där de 6 olika delprojekten (WP 1-5, consultative database, design fire scenario, guidelines for fire safe design, fire response management and information and communication). 

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor