Dimensionering av konstruktion

Dimensionering av konstruktion

En optimerad utformning av bärande och avskiljande konstruktioner baserad på beräkning ger stora kostnadsbesparingar jämfört med en schablonartad dimensionering. Normal dimensionering med standardbrand enligt ISO 834 utan beaktande av de aktuella laster som verkar på byggnadsdelen leder ofta till överdimensionering. 

FSD utför brandteknisk dimensionering genom beräkning för att finna en optimal utformning av en konstruktion. Dimensioneringen baseras på ett naturligt brandförlopp eller standardbrand med beaktande av aktuell lastutnyttjandegrad i brandtillståndet. 

Med beräkningsprogram som analysverktyg kan bärförmågan vid brandexponering av komplicerade strukturer bestämmas specifikt för varje ingående konstruktionsdel. I beräkningsprogrammen utnyttjas vår omfattande databas över termiska och mekaniska egenskaper hos en mängd olika byggnadsmaterial. 

FSD har under många år med framgång dimensionerat ramar, pelare och balkar av såväl stål som betong, spänn- respektive slakarmerade betongbjälklag samt armerade betongväggar.

Relaterade artiklar

Aktuella referensprojekt

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor