Brandskydd

Brandskydd

FSD utformar kompletta brandskyddslösningar redan i projekteringsstadiet för alla typer av projekt, t ex offentliga och publika lokaler, industrianläggningar, lager, vårdanläggningar och överglasade gårdar. FSD arbetar med brandskydds- projekteringar både i nya och gamla byggnader.

FSD strävar efter att i ett tidigt skede vara med i projekteringen. Detta för att de brandtekniska åtgärdarna skall arbetas in i projektet och fungera som en naturlig del av byggnaden i det fortsatta användandet. Vi kan vara med i alla skeden, från förprojektering till att utföra slutbesiktning och utfärda slutintyg för byggnaden.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor