Linnéuniversitetet i Kalmar

Linnéuniversitetet i Kalmar

Skanska bygger nytt och bygger om vid Linnéuniversitet i Kalmar. Linneuniversitetet består av två delar – östra och västra.

På östra delen byggs tre nya hus med en total yta på 43 000 kvadratmeter, inklusive underliggande garage. En byggnad ska inrymma universitetsbiblioteket medan de övriga två inrymmer lärosalar, kontor och laboratoriesalar.
Vid den västra delen genomförs en om‐ och tillbyggnad av tre hus, upp till sex våningar höga. Ytan på om‐ och tillbyggnaden har en ungefärlig yta på 22 000 kvadratmeter, inklusive källardel. Här ska primärt lärosalar, aulor och kontor inrymmas.

Universitetsbygget påbörjades i februari 2016 beräknas vara färdigt sommaren 2020. När de nya universitetslokalerna står färdiga kommer de underlätta för elever och lärare som idag sitter utspridda på många olika platser i Kalmar.

FSD ansvarar för brandskyddsfrågor i detaljprojekteringen. Brandskyddsprojekteringen utförs med förenklad och analytisk dimensionering där en av de stora problemställningarna har varit att hantera de höga personlasterna.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor