Nya Grevegårdsskolan, Göteborg

Nya Grevegårdsskolan, Göteborg

FSD Projekterar brandskyddet i ny skola, Nya Grevegårdsskolan, för Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad. Skolan är belägen i Tynnered, Västra Frölunda och är en F-9 skola för ca 650 elever. Tre sexkantiga huskroppar sammanlänkas av en entrédel i mitten och skolan är på totalt c.a. 12 000 m². Utöver klassrum finns storkök, matsal, slöjdsalar, en stor idrottshall samt möjligheten till flertalet öppna kommunikationsytor.

På grund av byggnadens unika förutsättningar i form av storlek, byggnadsform samt verksamhetens krav och stadens krav på tillfällig övernattning har en hög grad av analytisk dimensionering använts i projekteringen.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor