Akut- och infektionskliniken SUS

Akut- och infektionskliniken SUS

FSDs arbete med brandskydd för SUS Malmös nybyggnad av akut- och infektionskliniken drevs i processform. Detta innebar att FSD tillsammans med beställaren arbetade fram frågeställningar som verksamheten besvarade och tog ställning till. Dessa svar låg sedan till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram ett koncept för säker utrymning och brandskydd av lokaler där vårdverksamhet fortsätter att bedrivas samt att säkerställa räddningstjänstens insatsmöjligheter.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor