Slussen, Stockholm

Slussen, Stockholm

Slussen är en av de viktigaste historiska knutpunkterna i Stockholm och dess framtid och gestaltning är av stort intresse för många stockholmare. Stockholm stad har därför satt upp det djärva målet att nya Slussen ska bli en mötesplats i världsklass.

Trafikanläggningen vid Slussen är efter 75 års användning till större delen tekniskt uttjänt. Anläggningen måste rivas och byggas upp från grunden och i och med detta ges en chans att uppdatera Slussens utformning för de skiftande krav och förutsättningar som kommer att gälla för det närmaste århundradet. Det är ett komplext projekt där flera trafikslag ska mötas i säkra, inbjudande och effektiva ytor ovan och under mark, samtidigt som det ska vara en attraktiv plats för människor att vistas i.

FSD har deltagit i projekteringen av nya Slussen i drygt 3,5 år. Uppdrag har omfattat brand, säkerhet och riskhantering i anslutning till detaljplan, programhandling- och systemhandlingskedet. Projektet har bjudit på många utmaningar för att säkerställa ett robust brandskydd och proaktivt riskhanteringsarbete och för att möta framtida krav avseende funktionalitet, ekonomi, sårbarhet och kontinuitet.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor