Resecentrum, Göteborg

Resecentrum, Göteborg

Göteborgskontoret involveras nu allt mer i de satsningar på infrastruktur som görs i Göteborgsregionen genom de uppdrag vi har från Västtrafik. Vi ser det som roligt, både då projekten varierar mycket och att få vara del i ett uppsving för kollektivtrafiken. 

FSD har för tillfället projekterat följande resecentrum; Tuvesvik, Älvängen och Frölunda Torg.

Älvängens resecentrum invigdes i december 2012 och detta innebar en ny vänthall i två plan, kioskverksamhet och pausutrymmen för Västtrafiks personal.

Frölunda Torgs resecentrum invigdes i mars 2013 och detta innebar ett stort lyft för dels stadsdelen och resenärerna som passerar denna stora knytpunkt dagligen. Centrumet har byggts i 3 våningsplan, som innefattar lokaler för Västtrafikbutik, Pressbyrå, Espressohouse, Slim foon, frisörsalong och personalutrymmen.

Tyvesvik resecentrums projektering innefattar ny bussterminal, utökade kajer, café, kiosk och fler parkeringsplatser. Byggnationen beräknas vara klar till mitten av juni 2013.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor