China Expo Complex

China Expo Complex

China Expo Complex som är lokaliserat väst om Shangai har en total byggnadsyta av nästan 1,5 miljoner kvadratmeter och en höjd av 46 meter.

I komplexet finner vi 500 000 kvadratmeter utställningsytor varav 100 000 kvadratmeter av dessa är utomhus. China Expo Complex är en av världens största byggnader (4e) och världens största utställningskomplex. Fire Safety Design har tillsammans med Simtec Soft utfört fullskaliga datasimuleringar på volymer om 1,8 miljoner kubikmeter för att dimensionera det mekaniskt komplicerade brandgasventilationssystemet som krävs för China Expo Complex. FSD har tagit fram dimensionerande bränder som sedan använts för simuleringarna i CFD-programmet Simtec.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor