Kulturhuset Spira, Jönköping

Kulturhuset Spira, Jönköping

Den vackra byggnaden, kulturhuset Spira som den numera heter, är redan ett landmärke för Jönköping. Huset, som ligger vid Munksjöns strand i Jönköping invigdes fredagen den 11 november 2011. Nu är Smålands Musik och Teater hus    13 000 kvadratmeter och rymmer fyra moderna scener och lokaler för Smålands Musik och Teaters medarbetare.

FSD fick förtroendet från PEAB att i byggskedet detaljprojektera brandskyddet av Scenkonstens hus. FSD:s del i projektet innefattade bl.a. analytisk dimensionering av utrymningssäkerhet, ytskikt och bärförmåga vid brand.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor