Kärnan, Helsingborg

Kärnan, Helsingborg

Kärnan, som byggdes på 1310-talet, är ett medeltida vakttorn med en ståtlig höjd på 35 meter. Platsen är en tydlig mötesplats i Helsinborg där folk passerar och möts dagligen.

FSD har varit delaktiga med ombyggnad av reception med mera och samtidigt studerat brandtekniska åtgärder med hänsyn tagen till personsäkerhet och byggnadens kulturhistoriska värde. Projektet har löpt mellan åren 2009 och 2011.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor