Rådhuskvarteret, Kristianstad

Rådhuskvarteret, Kristianstad

Kristianstad kommun bygger om Rådhuskvarteret för nytt kommunkontor och regionkontor. Gamla Rådhuset och polishuset sparas liksom fasaderna mot söder och väster. I övriga kvarteret byggs ett nytt modernt kontorshus upp i 6 plan med ljusgårdar, sessionssal och möteslokaler. Totalt kommer 700 personer att arbeta i kvarteret. Bygget skall vara klart till Kristianstads 400-årsjubileum 2014.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor