Kv. Kaninen, Malmö

Kv. Kaninen, Malmö

Totalt omfattar projektet 37.000 m2 som är fördelat på handel, kontor och bostäder. Dessutom byggs ett underjordiskt parkeringsgarage i två plan. Tomten ligger i anslutning till befintlig samlad bebyggelse med handel i två plan, hotell, kontor och bostäder som ägs av Vasakronan.

För att uppfylla bygglagstiftning och skapa flexibla lösningar som möjliggör arkitektens skapande används ett analytiskt angreppssätt. Detta innebär att utrymningsberäkningar, utförda med Simulex, jämfördes med rökfyllnads- beräkningar, utförda med FDS. Vidare dimensionerades två garageplan under mark med skydd mot övertändning via brandgasventilation och transportfläktar.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor