Brandstation i Karlskrona

Brandstation i Karlskrona

Karlskrona kommun bygger tillsammans med Lagans Byggnads AB den nya brandstationen i Karlskrona. Stationen kommer vara belägen på Oskarsvärn och byggnaden kommer vara i två plan och cirka 4 680 kvadratmeter stor. Utöver stationen ska det även byggas sex komplementbyggnader, däribland rökövnings- och undervisningsbyggnad. Inflytt är planerat att ske hösten 2018.

FSD har varit del av framtagande av förfrågningsunderlag och ansvarar nu för brandskyddsprojektering i detaljprojekteringen.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor