Pharmadule Emtunga AB

Pharmadule Emtunga AB

FSD har ett omfattande samarbete med Pharmadule Emtunga AB som innefattar brandteknisk dimensionering av modulbyggda läkemedelsfabriker.

Bärande och avskiljande brandkrav som grundas på tillämpbara aktuella normer, beställare och försäkringsbolag verifieras på föreslagna konstruktionslösningar med hjälp av temperatur- och strukturanalyser.

FSD har bl a anlitats i följande projekt:

  • Biotech Facility for Downstream Purification Eli Lilly & Co, Puerto Rico USA
  • Solid Dosage Facility for Production of Tablets Merck & Co, Singapore
  • Bulkproduction; Fermentation, Downstream processing Aventis Pasteur Inc, Pennsylvania USA
  • Solid Dosage Facility for Production of Tablets Merck & Co, Spain
  • Parenteral launch facility: including asceptic filling of vials with barrier technology, sterilization and lyophilization with automatic loading sytem Eli Lilly & Co, Indianapolis USA

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor