Länsstyrelsen – Halmstad

Länsstyrelsen – Halmstad

Arbetet omfattar renovering av Länsstyrelsen lokaler där bl. a ytskikt och ventilation anpassas för lokalerna. I samband med renoveringen har FSD inventerat byggnaden och tagit fram en nulägesanalys som sedan varit grund för den brandtekniska projekteringen och åtgärderna.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor