Mölndals Galleria

Mölndals Galleria

FSD har projekterat Mölndals galleria avseende brandskyddet i dess komplexa struktur och sammansättning av olika hyresgästanpassningar.

Gallerians inre struktur består av två sammanlänkande inre torg med dagsljusinsläpp mitt i gallerian. Nybyggnationen och ombyggnationen är välplanerad för att passa med befintlig stadsstruktur med anslutningar till omgivande gator, torg och bro. 

I projektet ingår även ett antal parkeringsplan placerade ovan Gallerian med direktaccess till Mölndals galleria genom hissar och rulltrappor. Till utvecklingen av Mölndals innerstad hör även 30 000 m² bostäder som byggs ovan parkeringsplanen samt SCA:s nya kontorshus. Även i dessa projekt är FSD ansvariga för brandprojekteringen.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor