Swedbank Stadion

Swedbank Stadion

FSD har projekterat Swedbank Stadion i Malmö, Malmö FF:s nya hemmaplan, med en 110x70 meter stor naturgräsplan och plats för drygt 24 000 besökare vid idrottsevenemang. Byggnaden innehar även restaurang med kapacitet för 2 200 gäster samt kontorslokaler. Stadion kan även användas till utomhuskonserter och scenframträdanden och då är det plats för cirka 39 000 besökare.

För att kunna åstadkomma en kostnadseffektiv brandteknisk lösning motsvarande PEAB:s förväntningar i detta projekt valde FSD ett analytiskt angreppssätt. Ett analytiskt angreppssätt innefattar att brandtekniska lösningar verifieras med hjälp av utrymningsberäkningar och brandspridningssimuleringar, områden som FSD har stor kunskap och kapacitet inom.

Som en del i den analytiska dimensioneringen skapade FSD, även för Swedbank Stadion, en helhetslösning med avseende på bärande funktion i brand tillsammans med stålleverantörerna. Detta innebar att större delen av den bärande konstruktionen optimerats för att kunna uppfylla rådande krav utan ytterligare brandskydd.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor