Malmö Arena

Malmö Arena

FSD skapar det flexibla brandskyddet i Malmös nya multiarena i Hyllie

Malmö Arena är Redhawks huvudarena men deras matcher är bara en liten del av den bukett av olika evenemang som förekommer i denna multiarena. Publikkapaciteten är 15000 personer med 3250 serveringsplatser varav 1250 i loger och 20 fastfood serveringar och kiosker.

FSD har under lång tid arbetat med planerna på Malmö Arena och målet har varit att skapa flexibla lösningar som möjliggör arkitektens skapande samtidigt som besparingar kan göras i fråga om utrymningsgångar, trapphus etc. För att kunna åstadkomma en kostnadseffektiv brandteknisk lösning som Parkfast AB önskar krävs en analytisk dimensionering, dvs. lösningen verifieras med hjälp av beräkningar. Utrymningssituationen kan studeras i detalj och på så sätt kan trapphus, gångar etc. optimeras. Samtidigt utförs brandberäkningar för troliga scenarier för att studera hur brandgaser sprider sig i byggnaden vid en eventuell brand.

FSDs mål är att med hjälp av en styrd projektering sörja för att den slutgiltiga brandtekniska lösningen blir både säker och kostnadseffektiv i både bygg- och förvaltningsskedet.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor