Helsingborg Arena

Helsingborg Arena

Helsingborg Arena har en golvyta på 21 000 kvadratmeter och en takhöjd på som mest 15 meter. Arenan består av tre hallar: Arenahallen, B-hallen och C-hallen. Arenahallen rymmer som mest 5 500 åskådare vid konserter och 4 700 åskådare vid idrottsevenemang.

Helsingborg Arena är sammanbyggd med idrottsanläggningen Idrottens hus, vilket gör att även de två idrottshallarna där kan nyttjas. Arenan blev färdig i slutet av 2012 och används förutom i idrottsevenemang även för konserter, större konvent/festivaler och företagsarrangemang. 

FSD hade ansvaret i att ta fram det flexibla brandskyddet så att arenan kan användas till alla sorters evenemang, där både publik och arrangörer känner sig trygga. 

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor