FSD projekterar CHOPIN

FSD projekterar CHOPIN

CHOPIN – Centrum i Huddinge för OPeration och INtervention, är en tillbyggnad för Huddinge sjukhus.

Projektet ställer höga krav på analytisk dimensionering av brandskydd i Br0-miljö för att hitta optimala brandtekniska lösningar som samspelar med verksamhetens krav på nybyggda salar för operation och intervention.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor