FSD Stockholm erhåller ramavtal med AB Ekerö Bostäder!

FSD Stockholm erhåller ramavtal med AB Ekerö Bostäder!

Vi är mycket glada att få möjligheten att utveckla vårt samarbete med Ekerö Bostäder.

AB Ekerö Bostäder är ett kommunalägt, allmännyttigt bostadsbolag, som verkar inom natursköna Ekerö kommun.

I dagsläget är AB Ekerö Bostäder främst verksamma kring Ekerö tätort, men även i Stenhamra, Drottningholm och Adelsö. AB Ekerö Bostäder står nu inför en stor utvecklingsfas som bland annat innebär flera nybyggnationer. Och vi glädjer oss över att kunna vara med och hjälpa till i den fortsatta utvecklingen.

 

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor