FSD projekterar Humanisten i Göteborg

FSD projekterar Humanisten i Göteborg

FSD är stolta över att få vara en del av Humanisten genom att ansvara för brandskyddsprojekteringen.

Projekt Humanisten är en samlokalisering av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet och är en om- och tillbyggnad på totalt ca 25 000 kvm lokalarea.

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet har under en 10-årsperiod haft som avsikt att samla sina sex institutioner i Renströmsparken och vill med det stärka samverkan inom fakulteten och framhålla universitetets unika cityprofil.

Detaljplanarbete för projekt Humanisten pågår och är på väg mot utställning. Programråd har hållits vid två tillfällen, 2009 och 2012.

Systemhandlingsprojektering pågår under 2014.

Byggherre är Akademiska Hus, arkitekt är KUB arkitekter och NCC är generalentreprenörer i detta partneringprojekt.

Brandskyddsprojekteringen kommer till stor del att utföras genom analytisk dimensionering, där FSD bistår med beräkningar, brandritningar och utrymningssimuleringar.

 

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor