Certifierad sakkunnig inom brandskydd, med behörighet K

Certifierad sakkunnig inom brandskydd, med behörighet K

FSD är stolta över att vår medarbetare Joel Wikström nu är Certifierad sakkunnig inom brandskydd!

FSD Göteborg har nu som första brandkonsultföretag i Göteborgsområdet medarbetare som är Certifierad sakkunnig inom brandskydd med behörighet K. Detta uppfyller kraven i 10 kap. 23§ plan- och byggförordningen (SFS 2011:338) samt 10 kap. 8§2 Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2011:17, SAK 3) med ändringar, om certifiering av sakkunniga inom brandskydd.

Så om du har frågor gällande brandskydd, så är du varmt välkommen att kontakta oss!

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor