KARLSKRONA

Vårt kontor för sydöstra Sverige är beläget i Karlskrona. Här sitter vi tillsammans med andra konsulterande företag ute på vackra Gullberna Park. Med lång erfarenhet och goda kontakter inom Boverket kan vi svara på de flesta frågor inom brandskydd, risk- och krishantering. Välkomna att kontakta oss!

KONTAKTA OSS

RICHARD NILSSON
VD

TOMMY WÅGSÄTER
Kontorschef

Kolonivägen 63, 371 54 Karlskrona

+46 (0)70 514 02 21

Medarbetare

JONAS PETERSSON

LINNEA MAURITZ

TOMAS RANTATALO

'