KARLSKRONA

Vårt kontor för sydöstra Sverige är beläget i Karlskrona. Här sitter vi tillsammans med andra konsulterande företag ute på vackra Gullberna Park. Med lång erfarenhet och goda kontakter inom Boverket kan vi svara på de flesta frågor inom brandskydd, risk- och krishantering. Välkomna att kontakta oss!

KONTAKTA OSS

RICHARD NILSSON
VD

ERIKA PALMKLINT
Kontorschef (föräldraledig)

TOMAS RANTATALO
Tf Kontorschef

Kolonivägen 63, 371 54 Karlskrona

+46 (0)70-680 63 66 (vx)

Medarbetare

JONAS PETERSSON

LINNEA MAURITZ