FSD Karlskrona

FSD Karlskrona

FSD:s kontor för sydöstra Sverige är beläget i Karlskrona. Här sitter vi tillsammans med andra konsulterande företag ute på vackra Gullberna Park. Med lång erfarenhet och goda kontakter inom Boverket kan vi svara på de flesta frågor inom brandskydd, risk- och krishantering. Välkomna att kontakta oss!

Adress och kontaktuppgifter

  • Kolonivägen 63
  • 371 54 Karlskrona
  • Tel: +46 (0)70-680 63 66

Exempel på referenser i Karlskrona

Kulturhus i Karlskrona
En modern mötesplats
Rådhuskvarteret, Kristianstad
Nytt Skånehus i Kristianstad
Brandstation i Karlskrona
Nybyggnad av Brandstation Oskarsvärn, Karlskrona.
Linnéuniversitetet i Kalmar
FSD ansvarar för brandskyddsfrågor i detaljprojekteringen.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor