FSD Karlskrona

FSD Karlskrona

FSD:s kontor för sydöstra Sverige är beläget i Karlskrona. Här sitter vi tillsammans med andra konsulterande företag ute på vackra Gullberna Park. Med lång erfarenhet och goda kontakter inom Boverket kan vi svara på de flesta frågor inom brandskydd, risk- och krishantering. Välkomna att kontakta oss!

Adress och kontaktuppgifter

  • Kolonivägen 63
  • 371 54 Karlskrona
  • Tel: +46 (0)70-818 02 59

Exempel på referenser i Karlskrona

Rådhuskvarteret, Kristianstad
Nytt Skånehus i Kristianstad
Kulturhus i Karlskrona
En modern mötesplats
Linnéuniversitetet i Kalmar
FSD ansvarar för brandskyddsfrågor i detaljprojekteringen.
Brandstation i Karlskrona
Nybyggnad av Brandstation Oskarsvärn, Karlskrona.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor