Trygghets- och säkerhetsarbete

Trygghets- och säkerhetsarbete

FSD breddar och erbjuder nu ett trygghets- och säkerhetsarbete.

Sveriges krishanteringssystem grundar sig i att varje kommun på egen hand ska hantera uppkomna problem och kriser. Detta innebär att den offentliga sektorns förmåga att stötta enskilda verksamheter i dagligt upplevda hot är kraftigt begränsad. Därmed finns ett glapp mellan vad den offentliga sektorn kan erbjuda och vad den egna verksamheten klarar av att hantera i termer av hot och problem. Som det ser ut idag kan detta glapp enbart minskas av den enskilda verksamheten eller aktören. Därav blir enskilda aktörer och entreprenörer tvungna att höja sin egenförmåga för att hantera eventuella hot och händelser.


FSD:s trygghets- och säkerhetsarbete syftar till att medvetandegöra hur just din verksamhet eller ditt projekt kan arbeta för en tryggare och säkrare vardag i syfte att stärka er egenförmåga. Och därtill även vad ni kan göra för att hantera de hot som idag finns, så som ökade skottlossningar och knivskärningar. Genom bland annat skräddarsydda workshops och implementering av tekniska lösningar kan FSD stärka er egenförmåga att förstå och hantera hot specifika för er.


Vi som framförallt arbetar med detta på FSD är Tommy Wågsäter, Civilingenjör, Nina Gustafsson, Brand- och riskingenjör, Erica Hernant, Säkerhetsrådgivare. FSD har även ett samarbete med Johan Mangbo på e3j Consulting som har gedigen och mångårig erfarenhet inom polismyndigheten.


Kontakta Tommy Wågsäter för mer information – 070-514 02 21.

 

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor