Risk- och Krishantering

Risk- och Krishantering

Riskhantering

Det är nästintill omöjligt att bedriva en verksamhet utan risker. Men ett bra sätt för att undvika otrevliga överraskningar är att identifiera risker och göra medvetna avvägningar och bedömningar av vilka vi accepterar. Vi på FSD hjälper våra kunder med underlag för en god riskhantering i stort och smått.

En viktig del av riskhanteringsprocessen är riskanalysen, ett mycket bra underlag för olika typer av beslut. Riskanalys är en metodik som kan användas inom många olika områden. FSD kan genom att kombinera kompetenser inom brandskydd, riskhantering och miljö erbjuda en helhetssyn på miljö-, hälso- och säkerhetsrisker.

Krishantering

En kris är en mycket speciell situation där det man betraktar som "normaltillståndet" sätts ur spel. Att förbereda sin organisation för en kris innebär att man ger de inblandade rätt förutsättningar att agera och samtidigt skapar en grundtrygghet och en tilltro till förmågan att hantera det kaos som kan uppstå. Organisationens förmåga att hantera en krissituation är något som måste arbetas fram innan krisen inträffar. Idag ställs allt större krav på beredskap för kriser såväl i lagstiftning som från allmänhet, anställda och kunder.

FSD:s konsulter inom krishanteringsområdet har en gedigen kompetens med bakgrund i såväl statlig och kommunal som privat verksamhet. Vi kan erbjuda våra kunder stöd inom alla delar av arbetet.

 

 

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor