Brandskydd i asylboende och liknande anläggningar

Brandskydd i asylboende och liknande anläggningar

Med anledning av den ökade flyktingströmmen samt det ökade behovet av bostäder, både tillfälliga och permanenta, har vi på FSD skapat en sida som i korthet ska försöka ge vägledning i vilka krav som samhället ställer på brandskyddet för de olika boendetyper som finns idag.

På grund av det stora behovet har både stora och små företag med olika erfarenheter inom byggbranschen försökt att tyda de krav som myndigheterna ställer på ett boende för flyktingar, vilket inte alltid varit lätt.

I dagsläget finns även många benämningar för de olika boendetyperna så som HVB-hem, flyktingförläggning, asylboende, akutboende, anläggningsboenden, tillfälliga anläggningsboenden, mm. FSD försöker även här att reda ut de olika boendeformerna och vilka brandskyddskrav som är kopplade till vart och ett av dem.

På sidan finns även i kort information om de olika inblandade myndigheterna och de specifika krav som vart och ett av dem ställer. För närvarande finns det också en trend att de enskilda kommunerna kommer att få större möjligheter att göra avsteg från vissa detaljregleringar. Det betonas dock att det är viktigt att brandskyddet är korrekt och når upp till den nivån som BBR eller motsvarande kräver.

På FSD har vi i dagsläget projekterat ett stort antal asylboenden i olika former och storlekar. Vi känner att behovet av att få all information samlad på ett och samma ställe är viktigt för våra kunder och har därför skapat denna sida för att förenkla och förklara så gott vi kan.

Ni får mer än gärna höra av er till oss med funderingar och förslag på förbättringar och hoppas på att sidan ska kunna ge er en god vägledning.

Observera att sidan fortfarande är under uppbyggnad och att mer information tillkommer kontinuerligt.

Våra kontor - Kontakta ditt närmaste kontor